Κ. Σ Τ Α Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Η
Μελέτη και Κατασκευή Κτιριακών Έργων
Οικοδομικές άδειες.

  • Διαμερίσματα, κατοικίες, γραφεία, εξαιρετικής κατασκευής, υψηλής αισθητικής, σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με το σύστημα της αντιπαροχής.
  • Εξαιρετικός σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή από το γραφείο μας.
  • Σύγχρονες οικοδομές με ισχυρή θεμελίωση και φέροντα οργανισμό, πολύ καλά υλικά, εξαιρετικές υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εξαιρετικών προδιαγραφών κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, είδη υγιεινής και εξοπλισμός.
  • Ιδανικά σπίτια για σύγχρονους, νέους ανθρώπους.

Κ. Σ Τ Α Μ Ο Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν
Μελέτες Δημοσίων Έργων.

  • Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (αστική και υπεραστική οδοποιία, κυκλοφοριακοί κόμβοι, σιδηροδρομική).
  • Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, δίκτυα ανοικτών αγωγών, λιμνοδεξαμενές, φράγματα - υπερχειλιστές).
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  • Μελέτες Τοπογραφίας.